Archiv pro štítek: knihy

Knihy na prodej – staré modlitební knížky, duchovní písně a kancionály.

P.Vácslav Beneš –Třebízský – Pomněnky ve vínek nebeský 1911,  P.Kandidus Kern – Panna Maria útěcha světa  1887, Kytice písní duchovních I. – IV. 1907- 1909, Písně staré a nové, Křesťanský kancionál  1948, Kleiner Katechismus der katholischen Religion 1898, Křesťanský kancionál 1916. Celý příspěvek

Knihy na prodej – staré romány, obrazové publikace a knihy ostatní.

Adam Mickiewicz – Pan Tadeáš 1917, Homérova Ilias převedená od Antonína Škody 1886, A. Debay – Ethické úvahy o lásce štěstí a věrnosti manželské 1906, Jaroslav Vrchlický – Jak táhla mračna 1885, J.Š.Baar – Hu nás 1920, Julius Zeyer – Olgerd Gejštor 1911, Sebrané spisy Svatopluka Čecha – Větší prósa 1905, Jan Vrba – Chodské Rebelie III. 1930, Jan Vrba – Chodské Rebelie II. 1930, K. H. Mácha – Máj 1913, Karel Svolinský – Ptáci 1959, Elinor Glynová  – Příhody slečny Evangeliny 1917. Celý příspěvek

Knihy na prodej – staré encyklopedie, odborné knihy se zaměřením na přírodopis a paleontologii.

František Polívka – Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného 1883, PROF. Dr. Aug. Bayer – Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší 1916, PROF. Jiří Janda – Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší 1930, Filip Počta – O tvorstvu předvěkém 1900, Jan Swatopluk Pressl – Počátkové rostlinoslowí s 32 obrazy 1848, Archiv přírodovědného prozkoumání Čech díl VI. 1886-1890 (F. L .Sitenský – O rašelinách, Josef Kafka – Sladkovodní mechovky, Dr. F. J. Studnička – Základové dešťopisu, Dr. G. C. Laube – Geologie českého Rudohoří, F. Klapálek – Výzkumy zvířeny ve vodách českých, Prof. Dr. Antonín Hansgirg – Prodromus českých řas sladkovodních).   Celý příspěvek

Staré naučné knihy a učebnice na prodej – jazykověda, psaní, těsnopis, výchova.

Václav Klos – Mluv správně! Příspěvek ke školní učbě jazyku českému 1912, Bohumil Tožička – Metodika psaní ve škole obecné 1922, R.H. Quick – Vychovatelští reformátoři 1897, Růžena Friedrichová – Cvičebnice psaní strojem desetiprstovou soustavou 1928, Julius Roubíček – Učebnice těsnopisu dle soustavy Faulmannovy 1913, Lehr- und Lesebuch der Faulmannschen Stenographie 1910. Celý příspěvek

Knihy na prodej – téma skauting.

Junácké hry pro školy a oddíly 1946, Časopis Junák 1945-1946, Kalendář Junáka 1948, Odborné zkoušky Junácké 1946, Skauting a zálesáctví 1940, Čtení map,smluvené značky ve voj.mapách 1945, Táborový oheň 1947, Junákův průvodce 1946, Zápisník 13 bobříků 1946, Skautský rok v přírodě i v klubovně 1946, Z deníku starého zálesáka 1946, Junácký zpěvník 1946. Celý příspěvek

Čtyři papírové týdny – část první – staré knihy.

Potřebovala bych zase jednou zajít do našeho „archivu“ a aspoň kousek uklidit, uspořádat a vytřídit. Je ale překrásné a teplé léto a nechce se mi na něj jen tak koukat z okna. Vezmu si tentokrát práci ven, že mě to už dřív nenapadlo! Venku mám podstatně více místa, takže můžu kolem sebe rozkládat a kopičkovat věci druhu, nebo materiálu. Celý příspěvek

Staré knihy o historii a obrazové publikace na prodej.

Jan Dolenský – Obrázkové dějiny národu československého I. 1923,  Jan Dolenský – Obrázkové dějiny národu československého II. 1924, Ottovy ČECHY – Vltava díl II. 1884, Československé legie v Rusku – malířské dokumenty 1922, G.Ebers – Egypt slovem i obrazem I. 1883, G.Ebers – Egypt slovem i obrazem II. 1884, Jan Dolenský – Obrázkové dějiny národa českého 1900, Celý příspěvek