casopis vynalezy a pokroky 1925 rocnik XV prodam - noviny, časopisy, kalendáře
- noviny, časopisy, kalendáře

Časopis Vynálezy a pokroky ročník XV. na prodej.

Vynálezy a pokroky z roku 1925 až 1926.

Populární časopis technický. Rediguje inž. Jaroslav Jindra, ministerský rada, inspektor průmyslového školství. Nákladem firmy Šolc a Šimáček spol.s.r.o..

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 1.

Vývoj francouzského letectví v roce 1924 (jednoplošník Farman-Jabiru, Ferbois-Bernard, Blériot, Gourdou-Leseurre, Blériot Spad). Nový způsob přesunu rychlostní stupňů u automobilu. Fotografování paprsků radioaktivních látek. Rozhlas a radioaktivní emanace. Reinartzův moduloskop. Nebeský prostor. Maják Mont Afrique.

Chybí zadní část desek.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 2.

Vývoj francouzského letectví v roce 1924 (Bréguet, Schreck, Loiré-Olivier, Morane-Saulnier, Nieport). Galvanoplastika katodovými paprsky. Karbid vápenatý. Betonové silnice. Světelná výstraha na silnicích.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 3.

Použití různých druhů záření v lékařství. Objev nových dvou prvků (Ekasilicium, Germanium). Rychloběžný parní stroj Liebra. Pět tisíc fotografií za vteřinu. Povrch měsíce. Americké lodi rypadlové poháněné elektricky. Rozpad atomu olova. Nová pohonná látka v automobilismu (Makhonin).

Na dvou stranách poznámky tužkou, zadní desky a poslední list natržené uprostřed.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 4.

Trubice Rislerovy. Nová metoda sondování mořského dna (Chilovski, Langevin, Florisson). Nízkofrekvenční zesílení v přijímací stanici radiotelefonické. Automobil se čtyřmi nezávislými hnacími koly (auto s pohonem 4×4, Holl). Podmořské kabely telegrafní.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 5.

Křemenné sklo. Spektrální analysa. Usměrňovadla střídavého proudu. Zvýšení výkonnosti leteckého motoru ve značných výškách (Louis Damblanc). Zkapalňování helia. Slitina tvrdosti démantu (thoran).

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 6.

Generátor na stejnosměrný proud o napětí 600.000 volt. Moderní alchymie. Spektrální analysa (Urbain). Měření molekulární rychlosti (O. Stern). Usměrňovadla střídavého proudu (Ramar, J.Kremenezky). Zelená čára ve spektru polární záře. Krystalové detektory radiotelefonní.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 7.

Hydrocentrála na řece Murgu. Spektrální analysa. Zdokonalený promítací přístroj. Moderní alchymie (rozbití jádra atomu E. Rutheford). Nový způsob stavby domů (Decourt). Vysokotlaké lodní parní turbiny. Dlaždice z pilinového betonu (novocrate).

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 8.

Moderní uzavřené automobily (Rumpler, Jaray, automobil Dixi). Moderní alchymie (rozbití atomu rtuti H. Miethe). Elektrické vidění do dálky (vysílací přístroj A. Voss). Nové typy radiotelefonních triod (sodionová lampa, thermionová trioda, Brocard). Čištění vzduchu ozonem v tunelech pařížské podzemní dráhy. Přívěsný sanitní vozík u motocyklu. Galvanické pochromování.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 10.

Letadlo Ciervovo (Juan de la Cierva). První radioamatérská vysílací stanice telefonní CA 1 v ČSR. Rozeznávání perel přírodních od vypěstěných (Chilovski, Perrin). Plastický film (Dimitrij Daponte). Poslední pokroky ve fotografii (objektiv Ernostar, fotoaparát Ermanox). Ozon a voltol. Pokovování stříkáním.  Isotopy rtuti.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 11.

Traktor do sněhu. Použití koloidů v radiotechnice. Zkoumání rychloběžných ústrojí elektrickou lampou (lampy k stroboskopickému studiu rychlých pohybů, Guillet). Chvění kol parních turbin. Fysika hvězd (W. H. Pickering, N. Lockyer). Chladící věže hyperboloidické. Sterilisace ultrafialovými paprsky.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 12.

Elektrisace železnic ve Francii. Analytická křemenná lampa. Zvýšení výkonnosti automobilového motoru plněním válce pod tlakem. Lití kovových desek. Zkoušení schopnosti rozeznávati barvy (chromofotoptometr  E. Guérin, chromatoskopie). Wattmetr pro výbušné motory a parní stroje. Pojezdné drtidlo. Karbonyl železa. Teplota tání uhlíku.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 13.

Pohybové a časové studie. O magnetických spektrech. Zvýšení výkonnosti automobilového motoru plněním válce pod tlakem (dmychadlo Cozette). Moderní výroba provazů. Vliv elektřiny na vzrůst rostlin (Christofleau).

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 14.

Parní automobily Škoda Sentinel. Akustika v radiofonii. Ohnivzdorné kovové předměty (alitování). Transport žhavých ingotů v ocelárnách. Chemické nádoby z umělé pryskyřice (bakelit, haveg).

Časopis má v hřbetu roztržené desky, na zadní část utržený roh.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 15.

Krakování minerálních olejů. Zdokonalení lampy rtuťové (Belleaud, Barrollier). Moderní výroba provazů. Tyndallův jev v žárovkách volframových. Turbinka na milion obrátek v minutě (Henriot, Hugenard). Zvýšení citlivosti bromstříbrné želatiny.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 16.

Antidetonátory a zvýšení účinnosti automobilního motoru. Světlo a barva. Ekstrakce oleje ze semen Eduard Bataille). Kouřová oblaka za války. Struktura invaru.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 17.

Radiové přenášení obrazů a vidění na dálku (Eduard Belin). Použití paprsků ultrafialových v průmyslu. Antidetonátory a zvýšení účinnosti automobilního motoru (Dumanois, dynalkol). Nové názory na život stálic. Automobily s malým odporem vzduchu při jízdě.

Vynálezy a pokroky rok 1926 číslo 18.

Henricotova samočinná vozová spojka. Biologické účinky rozličných paprsků. Vědecké rozpoznávání bankovek pravých od padělaných. Zjišťování zlodějů kovů metodami radiotechnickými. Acetylenové brusle.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1926 dvojčíslo 19. – 20.

Stroborama. Nové objevy potapěčské techniky (Neufeldt a Kuhnke). Galvanické pokaučukování. Boj proti prachu. Jedincové krystaly.  Vrtulová drezina. Technické použití jedoatomového vodíku. Letadlo Mongeovo (jednoplošník L. de Monge). Využitkování energie mořských slapů a vln. Letadlové motory chlazené vzduchem (hvězdový motor Jupiter, motor Lorraine, letadlo Spad, jednoplošník Dewoitine). Nová lampa dvoumřížková (André Bondel). Suché plynojemy. Nový prvek Illinium. Pokroky ve vývoji generátorů pro pohon automobilů. Obsah ročníku XV.

Staré časopisy Vynálezy a pokroky z roku 1925 až 1926 jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých kusů odpovídá jejich stáří a použití, je patrný na fotografiích. Pokud budete mít o některá čísla zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci této stránky.

Cena za jeden časopis je 60 Kč, dvojčíslo 90 Kč + poštovné.

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.