prodam stare knihy prirodopis paleontologie
- knihy naučné, atlasy, slovníky

Knihy na prodej – staré encyklopedie, odborné knihy se zaměřením na přírodopis a paleontologii.

František Polívka – Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného 1883, PROF. Dr. Aug. Bayer – Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší 1916, PROF. Jiří Janda – Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší 1930, Filip Počta – O tvorstvu předvěkém 1900, Jan Swatopluk Pressl – Počátkové rostlinoslowí s 32 obrazy 1848, Archiv přírodovědného prozkoumání Čech díl VI. 1886-1890 (F. L .Sitenský – O rašelinách, Josef Kafka – Sladkovodní mechovky, Dr. F. J. Studnička – Základové dešťopisu, Dr. G. C. Laube – Geologie českého Rudohoří, F. Klapálek – Výzkumy zvířeny ve vodách českých, Prof. Dr. Antonín Hansgirg – Prodromus českých řas sladkovodních).  

František Polívka- Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného.

PRODÁNO, děkuji

Oddíl I. Zoologie, Oddíl II. A III. Botanika a mineralogie (svázáno do jedné knihy)

Nakladatel FR. A. Urbánek 1883

„Sestavuje slovníček tento měl jsem zejména na zřeteli milou naši mládež studující, snaže se jí podati pomůcku ke snadnému pochopení a zapamatování si latinských terminů ve přírodních vědách užívaných. Hnětlo mě, že ve vědách přírodních, jež nad jiné usilují dopátrati se pravdy a všude míti jasno, dosud tak temné stránky stává vzhledem k nomenklatuře latinské. Ne zřídka se přihází, že studující znaje důkladně charakteristické znaky toho kterého individua, latinský název jeho vysvětliti si nedovede, jest mu pouhým konglomerátem slabik latinských a řeckých. Co ho v tom případě stojí namáhání, nežli správně jméno zapamatuje, ví každý, kdo příležitost měl, učiti se někdy něčemu na paměť, čemu nerozuměl. A byť si i konečně studující latinské jméno mechanickým opakováním úplně osvojil, přece si nebude po nějakém čase jist, nezkomolil-li ho, neznaje jeho významu. A přece není názvosloví latinské nic nahodilého, ledabylého, řídíc se přísně, až na nepatrné výjimky, charakteristickými znaky toho kterého individua, nebo historickým vývojem jeho. Třeba jen latinské názvy, jež, mimochodem řečeno, valnou většinou řecké kmeny obsahují, správně etymologicky si rozložiti a lze z pravidla již pouhou etymologií dověděti se hlavního znaku individua. ……“

Mimořádně zajímavá kniha o původu latinských jmen živočichů i rostlin.

„Anodonta (škeble) z řečtiny = bezzubý. Zámek škeble rybniční nemá zubů.

Ardea (volavka) z řečtiny = brodím se

Calcitrans= kopyty vyhazující ( Stomoxys calcitrans – bodalka stájová, píchá dobytek tak, až kopyty vyhazuje)

Indicator z latiny = udavač, zrádce. Přeneseno na kukačku jihoafrickou (Medozvěstka) proto, že plaší křikem svým z hnízda včely, jichž medem se živí.

Insectivora – hmyzožraví savci, z latiny insectum = hmyz, vorare = žráti

Frangula = krušina, větvě její snadno se lámou (=frangere)

Plantago = jitrocel, jehož na zemi ležící listy podobají se stopám podešve(= planta)

Arsen z arabského arsa nami = zhoubný jed“

Archiv přírodovědného prozkoumání Čech díl VI.

– PRODÁNO, děkuji

Svazek obsahuje:

F. L .SitenskýO rašelinách českých se stanoviska přírodovědeckého i hospodářského

díl I. část přírodovědecká s 3 lithografickými tabulemi, 63 stran + přílohy, v komisi Fr. Řivnáče 1886

Josef Kafka – Sladkovodní mechovky země České

se 91 vyobrazeními fotocinkografickými na 43 obrázcích v textu, 65 stran, v komisi Fr. Řivnáče 1886

Dr. F.J.Studnička – Základové dešťopisu království Českého

dle víceletých pozorování 700 stanic dešťoměrných, s dešťopisnou mapou a několika dřevotisky, 95 stran + přílohy, v komisi Fr. Řivnáče 1887

Dr. G. C. Laube – Geologie českého Rudohoří, dle německého vydání v „Archivu pro přírodověděcký výzkum Čech“ jako zkrácené čeké vydání upravil J. Klvaňa

se 6 obrazy krajin, 7 geologickými porfýly a 5 obrázky v textu, 170 stran, v komisi Fr. Řivnáče 1889

F. Klapálek – Výzkumy zvířeny ve vodách českých

Metamorfosa chrostíků. S 21 obrazem, 62 stran, v komisi Fr. Řivnáče 1889

Prof. Dr. Antonín Hansgirg – Prodromus českých řas sladkovodních

Díl prvý, obsahující řasy rudé, smědé a zelené, 106 stran, v komisi Fr. Řivnáče 1890

Vázaná kniha, zlacené písmo na koženém hřbetu.

PROF. Dr. Aug. Bayer

Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší

díl III., botanika speciální

vydáno 1916, redakcí PROF. Jiřího Jandy

788 stran + 2 mapy, 16x23cm

dobrý stav, poškozené desky, vazba v pořádku, jen místy mírně uvolněná, zažloutlé fleky na okrajích listů

Obsah: řasy (bičíkovci; řasy zelené; řasy ruduchovité;…) ; houby (bakterie jednoduché; bakterie vláknité; hlenky; plísně; houby vřeckaté;…) ; rostliny mechovité; rostliny výtrusné cévnaté; rostliny semenné (rostliny nahosemenné; křižatkovité; okřehkovité; rostliny dvouděložné; …) ; …

70 Kč + poštovné

PROF. Jiří Janda

Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší

díl I. savci ptáci

druhé, přepracované a doplněné vydání z roku 1930

s 484 ilustracemi v textu a 51 barevnými a tonovanými přílohami

640 stran, 16x24cm

Dobrý stav, vázaná, zlacené písmo a ozdoby na koženém hřbetu, kožené růžky, kůže ošoupaná, přední desky dole zvlněné, razítka a značení původních majitelů, zašpiněný list před listem úvodním, vazba v pořádku, listy na začátku pár ohnutých růžků, vnitřní část ve velmi dobrém stavu

Obsah: obratlovci, ssavci (opice; poloopice; letouni; ochechule; …) ; vačnatí (vačice; kukusové; ježury; …) ; ptáci (pštrosové; terejové; kamišové; taboni; holubi; sovy; trogoni; …) …

180 Kč + poštovné

Jan Swatopluk Pressl. Počátkové rostlinoslowí s 32 obrazy.

– PRODÁNO, děkuji

W kommissí u Kronbergra a Řiwnáče 1848,

564 stran + omylové, 15x20cm

vázaná, zlacené písmo a ozdoby na koženém hřbetu, kožené růžky.

Obsah: úwod; těloslowí; tkaněslowí; prwkoslowí; útroboslowí; audoslowí; audoslowí rostlin cewnatých jewnosnubných; audoslowí rostlin tajnosnubných; rostliny tajnosnubné cewnaté; rostliny hadijazykowité; twrdohauby; činliwost složených austrojůw; wywíjení se listů; proměny rostlin…..

Filip Počta

O tvorstvu předvěkém. Nauka o zkamenělinách (palaeontologie).

vyd.Bursík a Kohout 1900

649 stran, s 816 obrazy, 15x22cm

Vázaná, vzhledem ke stáří ve velmi dobrém stavu, dobová převazba, na jednom místě cca 5 cm prasklý hřbet, ošoupané hrany a zadní desky, vazba místy rozvolněná (mírně povolené lepení, šití zcela v pořádku), začerněná razítka knihovny.

1200 Kč + poštovné

Knihy jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých titulů je patrný na fotografii, případné další nedostatky jsou uvedeny v popisu.

Pokud budete mít o knihy zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci stránky.

Cena je uvedena u jednotlivých knih + poštovné.

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

12 komentáře

 • Adriana

  dobrý deň, mám záujem o knihu PROF. Jiří Janda , Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší
  díl I. savci ptáci

 • Borna

  Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat zda máte ještě na prodej Geologii českého rudohoří -Laube -české zpracování od Klvani,případně prosím o zaslání fota a ceny
  Děkuji za odpověď.
  Borna

  • Miltika

   Dobrý den. Geologie českého rudohoří byla součástí svazku Archiv přírodovědného prozkoumání Čech. Tato kniha je bohužel již prodaná.

 • Lenka

  Dobrý den, máte ještě k prodeji Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší díl I. a III. ?
  Děkuji za odpověď.

 • Jitka Vágnerová

  Dobrý den, měla bych zájem o knihu Františka Polívky Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného. Můžete mě, prosím, kontaktovat? Děkuji a přeji hezký den JV

 • Stanislav Šanda

  Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zdali máte ještě na prodej tyto knihy – Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného a Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší – díl I. a III.
  Děkuji mnohokrát za odpověď

 • Tomáš Vorel

  Dobrý den, chtěl jsem se optat na v záhlaví uvedenou knihu O tvorstvu předvěkém (předpokládám Počta), níže jsem ji nenalezl. A ještě posledně uvedená Geologie v seznamu, není-li to kniha od Jana Krejčího. Děkuji

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.