Archiv rubriky: knihy naučné, atlasy, slovníky

Staré učebnice, naučné knihy, staré atlasy, slovníky, staré odborné knihy na prodej.

Knihy na prodej – staré odborné knihy se zaměřením na geologii a zoologii, staré učebnice přírodozpytu.

Dr. J. N. Woldřich – Všeobecná geologie 1905, Dr. F. Katzer – Geologie von Böhmen 1892, Dr. Jan N. Woldřich – Geologie se zvláštním zřetelem na země koruny české 1902, Horák a Pastejřík – Přírodozpyt pro měšťanské školy chlapecké  1931, Stanislav Reiniš a Antonín Sturm – Listy z přírody Přírodozpyt 1937, Brehm’s Illustrirtes Thierleben Die Vögel 1883, Brehm’s Illustrirtes Thierleben – Zweite Abtheilung, V. Hornov – Ze života zvířat 1873. Celý příspěvek

Staré učebnice a naučné knihy na prodej.

Ludvík Bradáč – Knihařova technologie 1941, Inž. Dr. Štěpán Dvořák – Vinařství 1930, Jan J. Těšitel – Naše rodinné zahrady I. 1931,  Jan J. Těšitel – Naše rodinné zahrady II. 1931,  Václav Bílý – Zelinářství 1919, Ministerstvo národní obrany – Cvičební řád československé branné moci 1950, Dr. Edvard Babák – Tělověda- základy biologie člověka díl II. 1924, Rudolf Storch – Důkladné léčení průtrží, čili pojednání o průtržích a výklopech cca 1884–1911. Celý příspěvek

Knihy na prodej – staré encyklopedie, odborné knihy se zaměřením na přírodopis a paleontologii.

František Polívka – Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného 1883, PROF. Dr. Aug. Bayer – Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší 1916, PROF. Jiří Janda – Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší 1930, Filip Počta – O tvorstvu předvěkém 1900, Jan Swatopluk Pressl – Počátkové rostlinoslowí s 32 obrazy 1848, Archiv přírodovědného prozkoumání Čech díl VI. 1886-1890 (F. L .Sitenský – O rašelinách, Josef Kafka – Sladkovodní mechovky, Dr. F. J. Studnička – Základové dešťopisu, Dr. G. C. Laube – Geologie českého Rudohoří, F. Klapálek – Výzkumy zvířeny ve vodách českých, Prof. Dr. Antonín Hansgirg – Prodromus českých řas sladkovodních).   Celý příspěvek

Staré naučné knihy a učebnice na prodej – jazykověda, psaní, těsnopis, výchova.

Václav Klos – Mluv správně! Příspěvek ke školní učbě jazyku českému 1912, Bohumil Tožička – Metodika psaní ve škole obecné 1922, R.H. Quick – Vychovatelští reformátoři 1897, Růžena Friedrichová – Cvičebnice psaní strojem desetiprstovou soustavou 1928, Julius Roubíček – Učebnice těsnopisu dle soustavy Faulmannovy 1913, Lehr- und Lesebuch der Faulmannschen Stenographie 1910. Celý příspěvek