casopis vynalezy a pokroky 1924 rocnik XIV prodam - noviny, časopisy, kalendáře
- noviny, časopisy, kalendáře

Časopis Vynálezy a pokroky ročník XIV. na prodej.

Vynálezy a pokroky z roku 1924 až 1925. Populární časopis technický. Rediguje inž. Jaroslav Jindra, ministerský rada, inspektor průmyslového školství. Nákladem firmy šolc a Šimáček spol.s.r.o..

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 1.

Vidění na dálku čili televise. Nová slitina permalloy. Lampy elektronové v budoucí elektrotechnice. Největší betonový most světa. První německá turbinová lokomotiva. Kinematografické znázornění pohybů srdečních. Mauserův automobil. Reklamy a fotografie – podélný řez automobilem Citroën; pohled na pilíře největší světové údolní přehrady;  vozy rychlovlaku Berlín – Hamburk s antenou pro telefonii z vlaku; stěhování domů; Fenziho dýchací záchranný přístroj; pohled do nástrojárny továrny Indian Motorcycles; baterie anodová k domácí stanici radiotelegrafické.

Časopisu chybí desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 2.

Nové metody optického vyšetřování obrazů. Vidění na dálku čili televise. Elektrické lokomotivy rychlíkové. Dopravní letadla. Závody Targa a Coppa Florio.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 3.

Dopravní letadla (Farmanův dvojplošník Supergoliath; dvojplošník Potez; dvojplošník Blériotův; …). Lampy elektronové v budoucí elektrotechnice. Generátor Étia na pohon automobilů. Motor letadla Pelletiera Doisy. Mechanické dehtování silnic. Trioda Junotova.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 4.

Závodní dráhy pro automobily. Vysílací zařízení telefonní. Dopravní letadla (dvojplošník Breguetův; Farmanův jednoplošník;…). Volný skafandr. Přeměna rtuti ve zlato. Kapalné deriváty uhlí.

Časopisu chybí zadní část desek.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 5.

Telegrafie a telefonie pomocí paprsků infračervených. Elektrické pochody v lidském těle. Brzdění výkyvů nosných zpružin automobilu. Závodní dráhy pro automobily. Vyztužený beton pro konstrukci nedobytných pokladen. Turbinová lokomotiva Ljungströmova. Let vzducholodi Z-R3 do Ameriky.

Časopisu chybí zadní část desek.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 6.

Helikoptéra Oehmichenova. Koloidy v radiotechnice. Použití naftalínu na pohon motorů. Potvrzení Einsteinovy teorie. Úprava betonových silnic v Anglii. Thermofon.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 7.

Výroba koksu. Studium tíže zemské a jeho praktické použití. Nový přístroj s přesným odměrem k uličnímu prodeji benzinu. Novinky z automobilismu francouzského. Oscilující krystaly. Frenofon. Lokomotiva poháněná parní turbinou Zoelyho.

Časopis má v hřbetu natržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 8.

Nové zařízení na pozorování chirurgických operací. Radiotelegrafní majáky. Výroba koksu. Elektromagnetická změna převodu u automobilů. Malý motorový pluh. Automobily Mercedes s novým šestiválcovým motorem s dmychadlem.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 9.

Letecký motor Laageův. Novinky z automobilismu francouzského. Vliv složení oceli na jiskry při broušení. Thermionové lampy dvousíťkové (solodyn). Nový přístroj pro umělé dýchání.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 10.

Vodní elektrárny ve Francii. Exposimetr Dra Schlichtera. Měření intensity ultrafialového záření. Radiový přenos fotografií přes oceán. Transport uhlí potrubím.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 11.

Vodní elektrárny ve Francii. Radiotelegrafické oznamování přesného času. Flettnerova loď. Mluvící film (C. F. Elwell). Měření tepla vyzařovaného hvězdami. Sherardisace.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 12.

Zkoušení přístrojů na vysoké napětí ve Francii. Parní kotly a stroje na vysoké napětí páry. Umělý benzín. Umělý blesk. Asbestonové pražce železniční.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 13.

Nové letecké motory ve Francii (Renault; Salmson; Bristol – Jupiter; …). Parní kotly a stroje na vysoké napětí páry. Zkušebna porculánových isolátorů. Lodí na dopravu vlaků. Kapesní elektrometr na zjištění elektrického náboje.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 14.

Nové letecké motory ve Francii (Panhard – Levassor; Breguet; Lorraine – Dietrich;…) Šoupátkový motocyklový motor. Samočinné vysílání záchranných signálů. Dírkované brejle beze skel. Organické sklo.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 15.

Stav dnešního kaučukového průmyslu. Je možný život při zastavení životních projevů? Synthetický benzin. Studium složení hmoty paprsky Röntgenovými. Čočky pro fotografii při měsíčním světle.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 16.

Výroba vlákna volframového pro žárovky. Nepřímé metody pro měření na nebi. Směrová antena Marconiho. Samočinné kopírovací stroje filmové.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 17.

Výroba vlákna volframového pro žárovky. Rtuťová usměrňovadla. O větrnících a vzdušných turbinách. Mluvící film (kathodofon). Použití kysličníku hafnia ve volframových žárovkách.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 18.

Psychotechnické zkoušky řidičů pouličních drah pařížských. Nový benzinový motor se zlepšenou účinností (Andreauův motor).  O větrnících a vzdušných turbinách. Radiotelegrafické a radiotelefonické vysílací stanice lampové.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 19.

Jedovatost splodin hoření měřítkem dokonalého spalování. Planetarium. Radiotelegrafické a radiotelefonické vysílací stanice lampové (uspořádání Hartleyovo; okruh Colpittův; oscilátor Mastersův;…).  Přístroj na nakládání břemen z nákladních automobilů.

Vynálezy a pokroky rok 1925 číslo 20.

Nový způsob využití generátorového plynu u automobilů. Radiotelegrafické a radiotelefonické vysílací stanice lampové. Výroba šicích jehel ve Francii. Obsah ročníku XIV.

Staré časopisy Vynálezy a pokroky z roku 1924 až 1925 jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých kusů odpovídá jejich stáří a použití, je patrný na fotografiích. Pokud budete mít o některá čísla zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci této stránky.

Cena za jeden časopis je 60 Kč + poštovné

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.