Horní Jelení – staré dokumenty, prospekty, smlouvy.

Dokumenty Okrašlovacího spolku v Horním Jelení (smlouvy, dopisy a plány koupaliště na rybníku Dolní mlýnek); Stanovy spolku živnostenského v Horním Jelení 1873; Stanovy průmyslové školy pokračovací v Horním Jelení 1884; Výkaz příjmů a vydání ústavu chudých v Horním Jelení 1884; kandidátní listiny k volbám 1931; účetní kniha 1865; …..

Informační letáček Horní Jelení – č. 1

Poloha Horního Jelení; výňatky z posudků lékařů („pobyt v Horním Jelení jest nejen osvěžující, ale působí značné uklidnění nervů svojí bezhlučností a možností dalekých výletů v nefalšované přírodě“); vycházky a výlety do okolí; koupaliště a hřiště; ceny pokojů; jízdní řády; reklamy

11 x 15,2 cm, 8 stran

Informační letáček Horní Jelení – č. 2

V původním stavu, nerozřezaný na stránky, obsah a foto viz předchozí.

 

Obecní účetní kniha r. 1865 – č. 3

Výdaje: služné obecnímu písaři; policajtovi knoflíky ku kabátu; nádeníkům na kořalku při vožení šutru u p. nadlesního; za jedno vědro píva muzikantům; dvoum umývačkám po zedníkách; Příjmy: z pronajatých jarmarků a trhů; úroky z kapitálu; z pronajaté honby; …

22 x 35,5 cm, 10 listů + přední a zadní, ručně psaná

Výkaz příjmů a vydání ústavu chudých v Horním Jelení r. 1884 – č. 4

Příjmy: poplatek z taneční zábavy; pokuta za neopatření povozních tabulek; pokuta za na cti utrhání; pokuta za zlámání lipky; Vydání: na školné za chudé dítky; …

21 x 34 cm, 4 listy + přední a zadní, ručně psaná

Stanovy průmyslové školy pokračovací v Horním jelení r. 1884 – č. 5

21 x 34 cm, dvojlist

Stanovy spolku živnostenského v Horním Jelení r. 1873 – č. 6

„Živnostníci spojují se dle předpisu živnostenského řádu ve společenstvo se sídlem v Horním Jelení“; kdo ke společenstvu patří; působení sboru valného; o pomocnících při živnostech; rozepře mezi živnostníky a jejich pomocníky; příspěvky k podpoře; …

21 x 35,5 cm, 10 listů + přední a zadní, ručně psaná

Kandidátní listiny k volbám do obecního zastupitelstva v Horním Jelení 22. 3. 1931 – č. 7

Živnostensko – obchodnická strana středostavovská; Československá sociálně demokratická strana dělnická; Komunistická strana československá (sekce III. internacionály); Československé strany lidové; volební strana Československých sociálně – demokratických domkařů, živnostníků, obchodníků a všech nezávislých občanů.

5 listů, 15 x 23 cm

Smlouvy Okrašlovacího spolku v Horním Jelení – č. 8

Smlouvy a korespondence ve věci spolkového koupaliště r. 1936 -1940

11 listů, cca 21,5 x 29 cm

2x plán koupaliště 50 x 76 cm

Fotografie ze spolkového koupaliště v horním Jelení – č. 9

23,8 x 18 cm

 

Fotografie – slavnost prohlášení Horního Jelení za město 15. 8. 1912, Vysokomýtská třída – č. 10

nalepené na kartonu cca 24 x 29,5 cm

foto ze slavnosti 14,9 x 11 cm, foto Vysokomýtská třída 15 x 8,8 cm

 

Pokud budete mít o staré dokumenty Horního Jelení zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci stránky a vyžádejte si fotografie dokumentů. Vzhledem k osobním údajům v těchto dokumentech nelze foto zveřejnit.

Staré dokumenty Horního Jelení jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav je patrný na fotografiích, odpovídá stáří a používání.

Cena dohodou, nabídněte + poštovné DOPORUČENĚ.

V odkazu staré dokumenty a smlouvy Horní Jelení naleznete aktuální ceny poštovného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *