Knihy skauting na prodej.

Junácké hry pro školy a oddíly 1946, Časopis Junák 1945-1946, Kalendář Junáka 1948, Odborné zkoušky Junácké 1946, Skauting a zálesáctví 1940, Čtení map,smluvené značky ve voj.mapách 1945, Táborový oheň 1947, Junákův průvodce 1946, Zápisník 13 bobříků 1946, Skautský rok v přírodě i v klubovně 1946, Z deníku starého zálesáka 1946, Junácký zpěvník 1946.

Rudolf Plajner a Karel Průcha

Junácké hry pro školy a oddíly

ilustroval Bohumír Čermák

nakladatelství Jan Kobes 1946, I. vydání

205str, 16x21cm

vázaná, dobrý stav, původní předsádky, ošoupané hrany desek, vazba v pořádku, jen místy mírně uvolněná

Obsah: Junácké hry po stránce psychologické; hry pro výcvik smyslů – hry pro výcvik inteligence a pozornosti; hry pro výcvik paměti; hry pro výcvik hmatu; hry pro výcvik sluchu; hry pro výcvik čichu a chuti; hra pro výcvik v první pomoci; hry pro výcvik ve vázání uzlů; hry pro výcvik v Morseově abecedě; hry pro výcvik v orientaci a znalosti mapy; hry společenské; smyslové a společenské hry na vycházkách; hry pro důvtip…

250 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Časopis Junák – svázaná čísla 1. – 9. ( 27.10.1945-26.1.1946)

– PRODÁNO, děkuji

20×28,5cm

Vázaná, dobrý stav, ošoupané desky, místy povolené lepení, vazba v pořádku

Kalendář Junáka 1948, vydal o Ústředí skautské výchovy v Praze

– PRODÁNO, děkuji

128 stran, 10x14cm

brožovaná, výborný stav, bez poznámek, maličko natržená a uvolněná obálka u hřbetu

Obsah: pro každý den v měsíci (významné dny související s Junákem a skautingem; připomínky – za měsíc je pololetí: budeš nosit odborku školního pospěchu? ; místo pro poznámky; ,,,) ; připomínka úkolů na aktuální měsíc (V květnu je celá příroda již oděna překrásným hávem z květů a listů. Také Ty se ukaž o svátku Matek v čistém, pečlivě upraveném kroji. Uspořádejte si v oddílu týden čistoty! Nezapomeňte důstojně oslavit výročí květnové revoluce…); prostor pro zápisy (jméno družiny; rádce družiny; zástupce vůdce; …); tabulka jak je dlouhý den v jednotlivých měsících; míry, váhy, rozměry; hry do vlaku; bodování a docházka; barevná vyobrazení léčivých rostlin; dvouletý plán Čs. Junáka; recepty – polní vaření; slib a zákony světlušek, vlčat, Junáků a skautek; barevná vyobrazení státních vlajek; junácký slovník; orientace v mapě a podle hvězd; …

Sláva Bursík

Odborné zkoušky Junácké

nákladem Junácké edice 1946

105 stran, 11,5×14,5cm

sešit, dobrý stav, uvnitř poznámky původního vlastníka, stopy používání na rozích

Obsah: Odborné zkoušky – akvarista; archeolog; kamnář; lodník; lyžař; půdoznalec; štolba; štukatér; táborník; telegrafista; trubač; uzenář; zoolog; zpěvák; … Náboženské zkoušky – apologetika; církevní dějiny; liturgie; české dějiny; světová reformace; …Zvláštní zkoušky – hraničář; mladý bobr; příkladný Junák; Lví Junák;… ( podmínky pro absolvování zkoušky a potřebné znalosti či dovednosti).

150 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Josef Šimánek

Skauting a zálesáctví

Toužimský a Moravec 1940

98 stran, 12,5x18cm

brožovaná, výborný stav, pouze trochu pomačkaná zadní obálka

Obsah: prvky skautingu; hellénský prvek ve skautingu; zálesáctví; organisace a soustava; zdůraznění stránky mravní, skautský zákon a stránka sociální; odklon od přírody a touha po ní.

„Romantismus zálesáctví opojoval mládež odedávna. Každý z nás vzpomíná jistě chlapeckých dob, kdy hltal knihy o Indiánech, kdy na svých vycházkách do okolí přeměňoval si krajinu, kterou se se ubíral s botanickou torbou na boku a se sítí na motýly, hned ve zlatonosné údolí v Kalifornii, hned nebezpečný kaňon s řadou číhajících záloh a nebezpečí, hned opět v neprobádanou divočinu, kdy za každým krokem může odvážného lovce potkati dravý medvěd grizly nebo lstivý lovec skalpů z kmene Sioux Ogallalů, kteří právě byli natřeli své obličeje barvami válečnými. …..“.

300 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Plukovník VZÚ v.v. Alois Hlídek

Čtení map,smluvené značky ve voj.mapách

– nákladem vlastním 1945, 2.doplněné vydání

19 stran, 10,5x15cm

sešit, razítko původního vlastníka (Junák), výborný stav,

Obsah: pravidla pro použití značek (podrobnosti o vzniku prvních čs.map; značkové klíče převzaté z Rakouska; …); tabulky (předmět; značka z roku 1921; značka z roku 1935; značky v různých měřítkách map); druhy písma; značení vrstevnic; délková měřítka.

70 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Dr Ferdinand Foit

Táborový oheň, druhy-obřady-vedení-200 programových čísel s návody

nakladatelství Klen Brno 1947 první vydání

110 stran, 12,5x17cm

brožovaná, výborný stav, ohyb na obálce, ošoupaný hřbet, na 2 místech povolené lepení, vazba v pořádku

Obsah: obřady ohně (úvod k ohni; zapalování vatry; zahajování ohně; Junácké zvyky u ohně; obřady při slibu); druhy ohňů (význam a hodnota táborového ohně; místo táborového ohně); pořad (sestavování pořadu; vedení programu; provádění výstupů); zpěv (kramářské písně; zpěvné hříčky; parodie; odrůdy zpěvu …); hudba; slovo-řeč (řeč volná; hry se slovy; cizí jazyky; řeč vázaná; sborová recitace; žertovná sborová recitace; parodie na sborové recitace; recitační sbor, jako hlasy přírody a jiné) ; tanec; drama (ohebnost; smysl pro rytmus; hlas a slovo; pozorování; láska k dramatisaci; dramatisace vtipů; dramatisace pohádek; dramatisace pověstí; dramatisace básní; dramatisace zákona; skautské úpravy filmů; strašidla; rytířské drama; neviditelno …); žerty (žerty s politím; žerty se začerněním; žerty s jinou „boudou“) ; podívaná (stvůry; slavnostní obřady; kouzelnické kousky; ukázky skautské dovednosti); souhra s obecenstvem (pochvala; pochybnosti) ; maskování…

100 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Slezská zemská Junácká rada v Mor.Ostravě. Junákův průvodce.

– PRODÁNO, děkuji

cca 1946, první vydání

34 stran, 11,5x15cm

sešit, dobrý stav, utržený kousek desek u hřbetu, podpis původního majitele

Obsah: typy stanů; sestavování stanů; táborové stavby; lukostřelba; houby jedlé; houby jedovaté; hnízda ptáků; mosty a lávky; stavba krbu; astronomie; zeměpis; rozměry hřišť ….

Dr K.Bureš a J.Foglar, Zápisník 13 bobříků

– PRODÁNO, děkuji

vydala Mladá fronta 1946, 20 000 výtisků

ilustroval R.Pleiner a B.Čermák

114 stran, 10,5×14,5cm

sešit, výborný stav, bez poznámek, uvolněný textilní pruh na hřbetu

Obsah: všeobecné zákony o lovu bobříků; přehled ulovených bobříků; bobřík – mrštnosti, míření, dobrých činů, velkého mlčení, ušlechtilosti,…. (barva bobříka; předpisy k ulovení); historie Hochů od Bobří řeky; pravidla lovu „bobříků“; o přátelství; leden – měsíc sněhu (začni nový život; můj lepší život v lednu; ČSR – srdce Evropy; zásady správného oblékání; kroužky na ledě; hry …); březen – měsíc vran (můj lepší život v březnu, president Osvoboditel; hry;…); červenec – měsíc bouří (můj lepší život v červenci; sokolský slet; o statečnosti; hry…); prosinec – měsíc dlouhé noci (můj lepší život v prosinci; o tělesné výchově v ČSR; laciný hockey na ledě; hry…)…….. rady, zkoušky a úkoly na celý rok (Umiň si stát se lepším, zdravějším a užitečnějším, než jsi byl až dosud! Rozhodni se změnit svůj dosavadní všední a obyčejný život průměrného chlapce či děvčete na život vzorného chlapce Luďka z knihy „Hoši od Bobří řeky“. …… Zde v tomto Zápisníku najdeš na každý měsíc stránku záznamů o každém dnu tohoto nového života. ….Začni s novým životem ihned, jakmile dostaneš tento Zápisník do ruky, i když to třeba nebude právě od 1. ledna“!

Mirko Vosátka

Skautský rok v přírodě i v klubovně

nakladatelství Kropáč a Kucharský 1946, první vydání

227 stran, 11x19cm

brožovaná, dobrý stav, zcela uvolněné lepení hřbetu

Obsah: jak to začalo (dějiny skautingu); kalendář skautských událostí; jak přišel skauting k nám do Čech; kalendář skautských událostí (náš); co je to skauting; tři poselství; odznak skautů; ze zeleného království (skautská botanika) ; vraž do toho 14 vajec ….(kuchyně) ; země má svoji tvář (geologie) ; ztracený směr (orientace, mapa) ; nebeský orloj (astronomie) ; prší, prší (meteorologie) ; kouzelný kruh (táborák, totemy) ; haló, volá JUSV (signály, značky) ; zauzlená historie (uzle, lano) ; daleké cesty (stopování zvěře) ; Scherlock Holmes v lese; Kimovka; zápisník (a táborový časopis).

170 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Mirko Vosátka

Táboření. Z deníku starého zálesáka.

vydal Toužimský a Moravec 1946,

88 stran, 13x20cm

brožovaná, dobrý stav, poškozené desky, kousek hřbetu odtržený, lehce uvolněné lepení vnitřní desky uvnitř, vazba v pořádku

Obsah (abecedně): batoh – obsah; co s sebou? ; drobnosti do stanu; dopravní kára; destaero; filtrace; chýše; impregnace; jídelna; kde postavím stan; kolíky ke stanu; kuchyně; lana u stanu; lana, uzle; latrina; lednička; meteorologie; nářadí; oheň – rozdělávání; ohniště; podsada; sklep; smetiště; spací pytel; sprcha; stan – úprava; studánky; štípání dříví; táborová vlajka; vodovod; věšák na nádobí; zimní táboření; žíněnky – pletení, druhy.

190 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

Tábornický zápisník.

– PRODÁNO, děkuji

vydal Městský dům dětí a mládeže Ostrava 1970,2. vydání

78 stran, 10x14cm

sešit, horší stav, pár poznámek, poškozené desky, zadní strana desek chybí, chybí str 1-4

Obsah: Podmínky soutěže o tábornický odznak II.stupně; podmínky odborných zkoušek (plavec; stopař; zdravotník….) ; tabulka k vyplňování – svědectví mých znalostí; tabulka seznam mých věcí na táboře; turistická výzbroj a výstroj; různé závěsy stanů; zálesácká kuchyně; táborové ohně; indiánské písmo;….

Nekompletní, pravděpodobně Junácký zápisník, nebo průvodce.

– PRODÁNO, děkuji

Vydavatel ?, rok ?

32 stran, 11,5×16,5cm

chybí desky, vnitřní stránky komplet

Obsah: měření malých rozměrů; měření v přírodě skautskou tyčí; mapování; určení světových stran; přenocování v přírodě; tabulka množství potravin pro družinu; balení tlumoků; šetři sílu, nářadí a krev! (jak zacházet s nožem a sekerou) ; stopování; zachraňování a první pomoc; střelba puškou ….

Junácký zpěvník

Junácká edice Praha 1946, I. sešit

16 stran + Junácká hymna schválená velitelstvím Junáka z 12. IX. 1945, , 10,5 x 15,5 cm

Obsah: Mezinárodní skautský signál, Mezinárodní skautská večerka, Junácký pochod, Napněm plachty, Vlčácká, Bratrský kruh, …

Sešit, desky nalomené v pravém dolním rohu, uvnitř razítko majitele, zažloutlé stránky

70 Kč + poštovné DOPORUČENĚ

 

 

Knihy jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých titulů je patrný na fotografii, případné další nedostatky jsou uvedeny v popisu.

Pokud budete mít o knihy zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci stránky.

Cena je uvedena u jednotlivých knih + poštovné (způsob zaslání je uveden u jednotlivých druhů – doporučeně nebo balík).

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

6 komentářů u „Knihy skauting na prodej.

 1. Valdemar Petr

  Dobrý den. Mám zájem o Zápisník 13 bobříků. Je stále platná nabídka?
  Děkuji za odpověď.
  V.Petr

  1. Miltika Autor příspěvku

   Dobrý den, děkuji za Váš zájem. Ano, nabídka je aktuální, zápisník je k mání.

 2. Valdemar Petr

  Dobrý den, mám zájem o: svázaný Junák č. 1-9 r. 1945/46 a kalendář Junáka r. 1948. Je stále platná nabídka?
  a poštovné je pouze 1x?
  Děkuji za odpověď.
  V.Petr

 3. Katka Starhova

  Dobry den, mate jeste Tabornicky/junacky zapisnik nekompletni a Junakuv pruvodce? Diky za info.
  Katka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *