Archiv rubriky: reklamy, prospekty, dokumenty

Staré reklamní materiály, staré tiskopisy a prospekty. Staré smlouvy a dokumenty.

Horní Jelení – staré dokumenty, prospekty, smlouvy.

Dokumenty Okrašlovacího spolku v Horním Jelení (smlouvy, dopisy a plány koupaliště na rybníku Dolní mlýnek); Stanovy spolku živnostenského v Horním Jelení 1873; Stanovy průmyslové školy pokračovací v Horním Jelení 1884; Výkaz příjmů a vydání ústavu chudých v Horním Jelení 1884; kandidátní listiny k volbám 1931; účetní kniha 1865; …..

PRODÁNO, děkuji

Celý příspěvek

Staré reklamy, propagační letáky, propagandistické tiskoviny, lístky na maso aj..

Staré tiskoviny od roku 1896 do 70. let minulého století. Plánek strojírenského veletrhu Brno, Přiznání k paušalované dani z obratu 1928, Satan, jeho osoba, jeho moc a jeho dílo 1921, Racionalisace, její hospodářské a mravní důsledky 1931, Praktický hospodář 1932, Jak zaopatřit lidu práci a chleba – plán komunistické strany nákladem Klementa Gottwalda 1931, propagační materiály Mlékárenského průmyslu, leták firmy J. Z. Langer Praha, Obrázkové dějiny národa českého 1906, vzorník papírů firmy Nissl a syn České Budějovice, školní sešit z období Rakouska-Uherska, časopis Drobty 1939, Potravinové lístky 1940. Celý příspěvek