casopis vynalezy a pokroky 1923 rocnik XII prodam - noviny, časopisy, kalendáře
- noviny, časopisy, kalendáře

Časopis Vynálezy a pokroky ročník XIII. na prodej.

Vynálezy a pokroky z roku 1923 až 1924.

Populární časopis technický. Rediguje inž. Jaroslav Jindra, ministerský rada, inspektor průmyslového školství. Nákladem firmy Šolc a Šimáček spol.s.r.o..

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 1.

Cestování aeroplánem v noci (Caudronovo letadlo). Magnetismus a stavba atomů. Výroba plnícího péra. Radiovysílací lampy. Přijímací stanice pro bezdrátovou telegrafii v automobilech.

Časopisu chybí desky, první a poslední stránka v hřbetu roztržená.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 2.

Telefonie z jedoucích vlaků. Výroba plnícího péra. Vyzvednutí potopené lodě Lusitanie. Podmořské signály vlnami ultrazvukovými. Nový záchranný přístroj. Přístroj na mytí automobilů. Tříkolový automobil Xtra.

Časopisu chybí desky.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 3.

Mluvící film de Forestův. Majáková loď. Nová busola pro naši armádu. Radiotelefonie ve službách meteorologie. Stěhování domů. Pojezdná válečková dráha.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 4.

Vyšetřování srdeční činnosti. Majáková loď. O telegrafonech. Výroba elektronových lamp (audion de Forestův; Abrahamova elektronová lampa; elektronová lampa typu T.M.). Počítací strojek Addiator.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 5.

Autodrom továrny Fiat. Constantinova korouhvička. Nový radiogoniometr. Výroba elektronových lamp.

Desky natržené v hřbetu.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 6.

Ztužený beton a železnice. Invar a elinvar. Autobus troleyový. Telemechanická zařízení (Abrahamův zesilovací přístroj). Hydraulický klín. Fotografování atomů a jejich rozbití (Rutherfordův pokus). Radiovision.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 7.

Motocykly Indian a jejich výroba. Zimní laboratoř leydenská. Automobilní převod (Constantinescu).  O pobřežních letadlech s letadly bezmotorovými. Zařízení k bezpečnému vjezdu lodí do přístavu. Telefonická centrála pražská. Přeložení řečiště Vltavy na Maninách.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1923 číslo 8.

Největší generátor elektrický. O některých vlastnostech hmoty při nízkých teplotách. Motocykly Indian a jejich výroba. Nové umělé palivo. Nový přístroj na umělé dýchání. Žárovka osmiúhelníková na osvětlování operačních sálů.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 9.

Motocykly Indian a jejich výroba. Zuhelňování paliva při nízké teplotě. Pallofotofon (C.A. Hoxie). Elektrické vidění do dálky. Pancíř Schaumannův. Posunovací benzinová lokomotiva. Motocykl a motorové vozy s pásem. Nové závodní automobil továrny Benz (Edmund Rumpler).

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 10.

Největší údolní přehrada evropská (Sardinie, Tirso). Elektrické vidění do dálky. Elektrické měření času při závodech automobilových. Automobilní převod (Lavaud). Fading.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 11.

Stroj motocyklu Velocette. Parní kotly vytápěné elektřinou. Horská antena na hoře Herzogstandu. Aquapulsor. Motorová jednokolka (E.J. Christie). Zvedání lodí z mořského dna.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 12.

Padáky (O. Heinecke; Max Unz). Několik novinek pro cyklisty z posledního automobilového Salonu v Paříži. Květ hliníku. Lignostone (Fritz a Hermann Pfleumer). Nová úprava operačních sálů. Elektrické vidění do dálky (de Paiva, Selencq, telektroskop, Ayrton, Perry). Impregnování dřeva kreositem

Chybí zadní část desek.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 13.

Velké řiditelné vzducholodi. Elektrické vidění do dálky (Szczepanik, Nipkow). Nové telefonní kabiny s peněžními automaty. Připínání osobních vozů k jedoucím vlakům. Nejmenší elektronová lampa. Pohyblivý chodník.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 14.

Naše letecké motory (Hiero, Blesk, Perun, Walter 60)). Průmysl tuhový. Elektrické vidění do dálky (Sutton, Coblyn, Lux). Umělé stárnutí vína elektřinou. Samočinný směrový ukazatel radiotelegrafický.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 15.

Tekutý vzduch třaskavinou. Nový typ mechanického usměrňovadla. Lidový automobil brněnské zbrojovky. Samočinná elektrická pec kalicí. Těžné důlní věže z betonu. Nový motor Daimler. Československý radioklub. Umělý vítr.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 16.

Letadla samočinná a jejich řízení radiotelegrafií (Maurice Percheron). Elektrické vidění do dálky (Mihály).  Nový dýchací záchranný přístroj (Fenzy). Velomotory (bicykl Peugeot, bicykl Rosengart).

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 17.

Oprava silnic metodou Colletovou. Transformátory a laboratoře s napětím 1.000.000 voltů. Použití optického klamu při měření rychlosti. Elektrické vidění do dálky. Zirkonová ocel.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 18.

Dálkové vedení s napětím 220.000 voltů. Automobilový generátor Imbert. Elektrická kontrola plynů kouřových. Hodiny jdoucí 1000 roků (elektrické hodiny Charles Féry, Marius Lavet).

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 19.

Dokonalé využití elektřiny v osvětlování. Elektrické vidění do dálky. Nový stíhací jednoplošník (Bullfinch). Pouliční benzinové stanice. Doutnavá lampa a přijímání netlumených vln radiotelegrafických. Rozkládací elektronová lampa.

Časopis má v hřbetu roztržené desky.

Vynálezy a pokroky rok 1924 číslo 20.

Dokonalé využití elektřiny v osvětlování. Pouliční benzinové stanice. Projekční paralaxní stereoskop zrcadlový (Estanave). Použití automobilu s opásanými koly. Zachycování prachu viscinovými filtry. Novinky v oboru elektrického světla žárového. Obsah ročníku XIII.

Chybí zadní část desek, na přední utržený roh.

Staré časopisy Vynálezy a pokroky z roku 1923 až 1924 jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých kusů odpovídá jejich stáří a použití, je patrný na fotografiích.

2 komentáře

  • Jaroslav Chlad

    Dobrý den, měl bych zájem o všechny časopisy, prosím o uvedení celkové částky + poštovné a čísla účtu kam zaslat.

    • Miltika

      Dobrý večer, děkuji za Váš zájem. Cena za jedno číslo, v případě koupě celého ročníku, je 35 Kč. Více emailem.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.