stare ucebnice jazykoveda vychova - knihy naučné, atlasy, slovníky
- knihy naučné, atlasy, slovníky

Staré naučné knihy a učebnice na prodej – jazykověda, psaní, těsnopis, výchova.

Václav Klos – Mluv správně! Příspěvek ke školní učbě jazyku českému 1912, Bohumil Tožička – Metodika psaní ve škole obecné 1922, R.H. Quick – Vychovatelští reformátoři 1897, Růžena Friedrichová – Cvičebnice psaní strojem desetiprstovou soustavou 1928, Julius Roubíček – Učebnice těsnopisu dle soustavy Faulmannovy 1913, Lehr- und Lesebuch der Faulmannschen Stenographie 1910.

Mluv správně! Příspěvek ke školní učbě jazyku českému.

Václav Klos

Vydáno 1912, 92 stran, 13×20 cm.

Dobrý stav, nepatrně zvlněné a ošoupané desky, maličké flíčky na předsádce, v jednom místě trochu povolené lepení, vazba v pořádku, listy trošku zvlněné.

Obsah: správná rčení (podstatná jména; zájmena; pády prosté;…) ; rejstřík rčení nesprávných

„Všech českých škol mělo by býti předním úkolem vytrvale čeliti nejen všem kazimluvům zjevným, nýbrž i hojným nesprávnostem skrytým, jež přioděny jsouce rouchem zdánlivě českým, porušují ryzost řeči naší měrou nemalou. Pomůckou k tomu budiž tento spisek, jenž podává v první části své sbírku rčení správných, rozvržených dle slovních tvarů, v části druhé pak rejstřík vazeb nesprávných, aby se mohly dle nich snadněji vyhledávati správné vazby. V části první jsou správná rčení zúmyslně na místě prvním, kazimluvy na místě druhém v závorkách. Bylo by si přáti, aby spisek tento mělo žactvo stále po ruce, aby čtouc v něm pilně, nabývalo známosti o vazbách správných a stálo tak v prvních řadách na stráži ryzosti jazykové.“

100 Kč + poštovné

Metodika psaní ve škole obecné.

Bohumil Tožička

PRODÁNO, děkuji
druhé vydání 1922

Obsah: nástroje a látky psací; římská kapitálka a nynější písma z ní odvozená; okrouhlá minuskula; gotická kursiva; písmo renaissanční; písmo francouzské; latinka krasopisná; latinka hbitá; nácvik psaní; …

„Latinku hbitou s rukou na zdviž můžeme cvičiti teprve se žáky vyspělejšími na škole měšťanské, střední, obchodní. Pružné tvary abecedy veliké lze psáti jen a jenom rukou zdviženou, ježto vyžadují rozměrnějšího a tím také volnějšího pohybu. Abecedu malou píšeme rukou na zdviž, máme-li psáti rychle (hbitě), kteréžto písmo nevyžaduje ani ideálně urovnané velikosti ani pravidelného stínování, ale za to honosí se rysy pružnými, smělými (písmo obchodní, kancelářské).“

Vychovatelští reformátoři

R.H. Quick, přeložil Dr. Břetislav Foustka

nakladatel Jan Leichter 1897

415 stran, 15x21cm

Vázaná, výborná stav, místy trochu povolené lepení, vazba v pořádku, místy ošoupané hrany desek, některé listy mají zažloutlé skvrny

Obsah: účinky renesance (doba obrození; objev klasiků; klasický učenec ideálem vzdělance; dítě a jeho svět;…) ; různé směry obrozenské (kde hledati zlatý věk; humanisté; stylisté;…) ; Sturm (osnova učebná; spisy o Sturmovi; …) ; jezuité a jejich školy (prameny; studijní řád; příprava učitelů na přednášky; cíl jezuitských škol;…) ; Rabelais (ideál jeho; knihy jeho;…) ; Montaigne (vědění není hlavní věcí; cena mimoškolského vychování;…) ; Ratke (novotáři a jejich zásady; týž předmět budiž opakován opět a opět; soustava Hamiltonská;…) ; Komenský (vyhnanství; poslední léta v Amsterodámě; celkový obrys nejprve, pak teprve detaily; dětská školka; ucelenost vědění; Komenský základem vědy vychovatelské;…) ; myslitelé Port-Royalští (Jezuité a Arnauldové; učitel otcem žáků; logika a právo rozumu; studium závisí na vůli;…) ; Locke (dva hlavní rysy Lockeovy; péče o tělesné zdraví; utilitarismus ve vychování;…) ; Rousseau (myslitelé a konatelé; vše dobré se zvrhá v rukou člověkových; trojí vychování; knižné učení; počty a vědy přírodní;…) ; Basedow a Filanthropinum (osnova; latině a frančtině učiti rozhovorem; denní rozvrh;…) ; Pestalozzi (ústav u Neuhofu; útěcha v náboženství; nevděčnost rodičů a jiné potíže; psychologisované učení; zásady Pestalozziho v souhrnu Morfově a Payneově;…) ; Froebel (myšlenka o jednotě přírody; rozvoj samočinností; staré a nové vychování;…) ; Jacotot, Methodik (význam methody; paradoxa Jacototova; marnotratnost paměti;…) ; Spencer (vědy k sebezachování přímému; vzdělání pro politické občanské povinnosti; od konkrétního k abstraktnímu; —); …

150 Kč + poštovné

Cvičebnice psaní strojem desetiprstovou soustavou pro Jednoroční učební běhy při školách měšťanských

Růžena Friedrichová

Druhé vydání r. 1928, 19 stran, 15 x 22,5 cm.

Dobrý stav, razítka předchozích majitelů, desky vpravo dole poškozené, na některých místech povolené lepení, vazba v pořádku

„Cvičení upravena jsou s ohledem na desetiprstovou soustavu, při které každý prst má hráti na určitých klávesách. …“

40 Kč + poštovné

Lehr- und Lesebuch der Faulmannschen Stenographie

Vydáno Vertretung der Faulmannschen Schule, Vídeň 1910

96 stran, 15 x 23 cm

otrhaný hřbet a přední strana desek, oslí růžky, flíčky na přední i zadní straně desek a 2 posledních listech

Obsah: učebnice těsnopisu dle Faulmannovy soustavy v němčině

90 Kč + poštovné

Učebnice těsnopisu dle soustavy Faulmannovy

PRODÁNO, děkuji

Sestavil a na řeč českou uvedl Julius Roubíček. Nákladem zástupitelstva školy Faulmannovy, Vídeň 1913

+ vložená příloha A4 – Dr. Stefan Kraut, převod znaků azbuky pro faulmannovu soustavu

+ vložená příloha A4 – Dr. Stefan Kraut převod znaků slovanských jazyků pro faulmannovu soustavu (chorvatština, srbština, bulharština)

67 stran, 14,5 x 22 cm

sešit, žluté flíčky na deskách

Obsah: Písmo úplné (souhlásky, samohlásky, spojování souhlásek, příklady a cvičení,…); Písmo korrespondenční (vynechávání koncovek, krácení sloves, předložky a předpony, příklady,…); Písmo debatní (slova jednoslabičná, jména složená, zkratky komorní, články,…)

Knihy jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých titulů je patrný na fotografii, případné další nedostatky jsou uvedeny v popisu.

Pokud budete mít o knihy zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci stránky.

Cena je uvedena u jednotlivých knih + poštovné.

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

6 komentáře

  • Miltika

   Dobrý den, děkuji za Váš zájem. Kniha Učebnice těsnopisu dle soustavy Faulmannovy je volná. Více emailem.

 • Adriana

  Dobrý deň , mám záujem o tieto knihy

  Vychovatelští reformátoři
  Učebnice těsnopisu dle soustavy Faulmannovy – Sestavil a na řeč českou uvedl Julius Roubíček
  Růžena Friedrichová Cvičebnice psaní strojem desetiprstovou soustavou pro Jednoroční učební běhy při školách měšťanských, druhé vydání r. 1928,

  • Miltika

   Dobrý den, děkuji za Váš zájem. Knihy Učebnice těsnopisu a Cvičebnice psaní strojem jsou volné. Více emailem.

 • Jitka Vejtasová

  Dobrý den,
  máte, prosím, ještě knihu
  Bohumil Tožička Metodika psaní ve škole obecné ?
  Mám o ni zájem.
  Děkuji
  S pozdravem
  Jitka Vejtasová

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.