stare ucebnice matematika geometrie algebra
- knihy naučné, atlasy, slovníky

Knihy na prodej – staré učebnice matematiky, algebry a geometrie.

Miloslav Valouch – Přehled mathematiky 1925, Hromádko a Strnad – Sbírka úloh z algebry pro vyšší třídy středních škol 1890, Vincenc Jarolímek – Geometrie pro nižší třídy škol reálných 1905.

PRODÁNO, děkuji

Miloslav Valouch

Přehled mathematiky. Tabulky a vzorce mathematické s obrazci.

PRODÁNO, děkuji

sborník příruček pro učitelstvo a studenstvo

v Olomouci nákladem knihkupectví R.Prombergra cca 1925 ???, 4.vydání

Obsah: Logarithmy Briggsovy; logarithmy Napierovy; logarithmy goniometrických funkcí; hodnoty goniometrických funkcí; délka oblouku a tetivy, výška oblouku a plocha úseče kruhové poloměru r=1; převod minut a sekund na stupně a naopak; racionální trojúhelníky; dvojmoc, trojmoc, druhá a třetí odmocnina převracená hodnota, obvod a plocha kruhu, je-li dán průměr; úročitelé a odúročitelé…, binomické koëfficienty a faktoriály; tabulka úmrtnostní a rentová; pravidelné mnohoúhelníky; číselné hodnoty a logarithmy výrazů častěji se vyskytujících; návod jak užívati tabulek.

„Kružnice je geometrické místo všech bodů v rovině, jež mají od pevného bodu O stálou vzdálenost r. Bod O je středem, vzdálenost jeho od kteréhokoli bodu kružnice její poloměr r (radius). Všechny poloměry téže kružnice jsou stejny. Úsečka spojující 2 body kružnice jest tetiva (chorda).Tetiva jdoucí středem je průměr d (diametr) a rovná se 2r; jest největší tetiva kružnice. …“

Hromádko a Strnad – Sbírka úloh z algebry pro vyšší třídy středních škol.

– PRODÁNO, děkuji

Vydání čtvrté, dle nových osnov upravené.

nákladem jednoty českých mathematiků 1890

Obsah: sčítání; čísla kladná a záporná; soustavy číselné; základní úlohy o zlomcích; poměry, úměry a jejich užití; rovnice 1. stupně o několika neznámých; zlomky řetězové; užití neurčitých rovnic stupně prvního; násobení odmocnin; rovnice irracionálné; logarithmy; rovnice 2. stupně o několika neznámých; rovnice exponenciálné; řady arithmetické; permutace; veličiny soujemné;…

Vincenc Jarolímek, Geometrie pro nižší třídy škol reálných.

– PRODÁNO, děkuji

nákladem jednoty českých mathematiků v Praze r. 1905

vydání páté, nezměněné

Obsah: planimetrie (o pojmech základních; o měřickém rýsování; o délce úseček; o čtyřúhelníku; o úměrnosti úseček; …) ; nauka o kuželosečkách (o ellipse; o parabole; …) ; stereometrie (o rovině; o promítání základních útvarů na jednu průmětnu;…) ; o tělesích (o rovnoběžnostěnu; o mnohostěnech pravidelných; o kuželi;…)

Knihy jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých titulů je patrný na fotografii, případné další nedostatky jsou uvedeny v popisu.

6 komentáře

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.