stare ucebnice a knihy naucne1 - knihy naučné, atlasy, slovníky
- knihy naučné, atlasy, slovníky

Staré učebnice a naučné knihy na prodej.

Ludvík Bradáč – Knihařova technologie 1941, Inž. Dr. Štěpán Dvořák – Vinařství 1930, Jan J. Těšitel – Naše rodinné zahrady I. 1931,  Jan J. Těšitel – Naše rodinné zahrady II. 1931,  Václav Bílý – Zelinářství 1919, Ministerstvo národní obrany – Cvičební řád československé branné moci 1950, Dr. Edvard Babák – Tělověda- základy biologie člověka díl II. 1924, Rudolf Storch – Důkladné léčení průtrží, čili pojednání o průtržích a výklopech cca 1884–1911.

Ludvík Bradáč, Knihařova technologie (s přílohami vzorků papíru)

PRODÁNO, děkuji

Co má věděti knihař o svých materiálech (příručka k mistrovským zkouškám).

Nákladem české grafické unie 1941.

Inž. Dr. Štěpán Dvořák, Vinařství. Technologie kvasného průmyslu.

PRODÁNO, děkuji

Chemická technologie svazek III. sešit 1.

Nákladem Československé společnosti chemické roku 1930.

Dr. Edvard Babák

Tělověda- základy biologie člověka díl II.

Laichterův výbor nejlepších spisů poučných

2.vydání nákladem Jana Laichtera 1924

768 stran, 14,5×22,5cm

brožovaná, uvolněná vazba, část listů zcela uvolněná, obálka ošoupaná na hranách, na listech po stranách známky opotřebení, razítko předchozího majitele

Obsah: činnost svalová (o činnosti svalové vůbec;fysikální a chemické vlastnosti svalu; čivost a stažlivost svalu; práce svalová a stažná síla; úkazy na činném svalu; únava svalová a zotavení; tonická činnost svalová; činnost hladkého svalsta) ;přirozené pohyby a tělové cviky (všeobecná mechanika pohybová; speciální mechanika svalová; statika tělová; lokomoce; základy fysiologie tělových cviků; hlas a mluva) ; tepelné hospodářství v těle; elektrické úkazy tělové; výměna energií vůbec; všeobecný úvod (podněty, vzruchy čidel a pocity; čidla a smysly) ; smysly kožní a bolest (citlivost tlaková a čidla tlaková; citlivost chladová a tepelná; citlivost bolestivá; ostatní pocity kožní) ; vnímání poloh a pohybů těla; pocity ústrojové; chuť a čich; sluch; zrak (zrak jako složitý smysl; pocity barevného a bezbarvého světla; čivost světločivého ústrojí a její změny; theorie nervové činnosti zrakové; světlolomná prostředí oční….) ; všeobecná fysiologie nervová; fysiologie míchy; autonomní nervstvo; fysiologie zadního, středního a předního mozku; duševní život a mozek (psychofysiologie mozku; spánek; hypnosa; pokusná psychologie; psychotechnika) ; množení; fysiologie plození; fysiologie individuálního vývoje; fysiologie utváření; fysiologie proměnlivosti a dědičnosti (rozlišení ústrojové a rozlišení druhové; dědičnost vůbec; analysa jevů dědičnostních; mendelism…); theorie vývojová.

80 Kč

Důkladné léčení průtrží, čili pojednání o průtržích a výklopech

s udáním nového neklamného léku, jímž důkladně se vyléčí, čímž zbytečnými stávají se všecky bandaže. S dodatkem o nadýmání, zácpě a zlaté žíle.

Nakladatel Rudolf Storch, knihkupec v Karlíně.

Druhé vydání, rok neuveden, cca 1884–1911 dle působení nakladatele

84 stran, 12 x 16 cm

Sešit, zažloutlý papír, zašpiněná obálka, otrhané dolní okraje listů od str. 69.

Obsah: o průtrži vůbec, jak často se kýla vyskytuje, prognosa, léčení, o kýle stehenní, známky kyl, příprava a upotřebení léku, nadýmání, haemorrhoidy, …

200 Kč

Jan J. Těšitel – Naše rodinné zahrady

PRODÁNO, děkuji
Část I., se 494 obrazy, plánky a nákresy

Zemědělské knihkupectví A. Neubert 1931

Jan J. Těšitel – Naše rodinné zahrady

PRODÁNO, děkuji
Část II., se 494 obrazy, plánky a nákresy

Zemědělské knihkupectví A. Neubert 1931, 878 stran, 17 x 25cm.

Václav Bílý – Zelinářství

PRODÁNO, děkuji.

Praktické pokyny ku zakládání a vedení zelinářských zahrad. Podrobné návody, jak každý druh zeleniny se pěstuje a zužitkuje, jak zařizují se pařeniště a hubí škůdcové rostlin. Na základě dlouholetých zkušeností napsal Václav Bílý, zahradník král. české zemské střední hospodářské školy v Chrudimi.

Třetí, přepracované a doplněné vydání. Zemědělské knihkupectví A. Neubert 1919,

Ministerstvo národní obrany

Cvičební řád československé branné moci

Vydáno 1950

196 stran, 11x15cm

sešit, výborný stav, ošoupané hrany desek, razítko původního majitele

Rozkaz ministra národní obrany: Vydávám Cvičební řád československé branné moci a stanovím počátek jeho účinnosti dnem 1. Října 1950………… Ministr národní obrany Dr Alexej Čepička.

Obsah: tvary a velení jim; bojové rozdílení; cviky se zbraní na místě; vzdávání pocty se zbraní na místě a za pohybu; pěší družstvo (nástupové tvary; pochodové tvary; vzdávání pocty se zbraní na místě a za pohyb; družstvo v rojnici; zteč) ; pěší četa (nástupové tvary; pochodové tvary; vzdávání pocty se zbraní na místě a za pohybu;četa v rojnici) ; pěší rota (nástupové tvary; pochodové tvary; kulometná četa pěší roty; vzdávání pocty se zbraní na místě a za pohyb; rozčleněné tvary; rota v rojnici; činnost při nenadálém napadení nepřítelem) ; kulometné součásti; minometné součásti; pěší prapor; pěší pluk; přesuny pěchoty na autech; prohlídka pořadového výcviku; zástava; přílohy (cviky se šavlí; výkaz počtu; ustanovení o hudbě a rotních signalistech – bubenících; tabulka signálů a smluvních znamení; …).

200 Kč

Knihy jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých titulů je patrný na fotografii, případné další nedostatky jsou uvedeny v popisu.

Pokud budete mít o knihy zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci stránky.

Cena je uvedena u jednotlivých knih + poštovné.

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

5 komentáře

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.